Biljartvereniging De Hazelaar Rosmalen
Waar biljarten troef is

Met 117 spelers die in competitieverband spelen en 16 recreatieve leden (spelen geen competitie), behoort BV De Hazelaar tot een van de grotere biljartverenigingen in Nederland (peildatum 1 november 2022).

Met deze 1 november 2022 als peildatum kent ons ledenbestand de volgende kenmerken.

Naar Tafeltype

Kleine Tafels

100 competitie spelers

85%

Grote Tafels

17 competitie spelers

15%

N=117

Naar Leeftijd

Conform de algemene trend in Nederland geldt ook voor onze vereniging dat de gemiddelde leeftijd (62 jaar) van onze biljarters aan de hogere kant ligt.  Overigens: ons jongste lid is 20 en ons oudste lid 90 jaar. De verdeling naar leeftijdscategorieën ziet er als volgt uit.

jonger dan 40 jaar

15 leden

11%

40 tot 60 jaar

36 leden

27%

60 tot 70 jaar

28 leden

21%

ouder dan 70 jaar

54 leden

41%

N=133

Naar regio van herkomst

De vereniging telt relatief veel spelers van buiten de regio. Mogelijke Verklaring. BV De Hazelaar heeft naast een aantal kaderteams ook een aantal teams die op het hoogste niveau spelen als Driebanden Groot Eredivisie, Topteam Eredivisie en Topteam 1ste Divisie. Dit trekt blijkbaar de "betere" spelers aan. De meeste spelers uit de genoemde teams komen (tot ver) buiten de regio.

Uit regio

District 's-Hertogenbosch

55% v.d. leden

Buiten eigen regio

Provincie Noord Brabant

22% v.d. leden

Buiten provincie Noord Brabant

Nederland minus Noord Brabant

15% v.d. leden

Buiten Nederland

met name uit België

8% v.d. leden

N=133